Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thứ ba, 18/08/2015 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi), ngày 18/8/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định Ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Theo đó, Bộ Xây dựng tổ chức các hoạt động lấy ý kiến trong các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành, đồng thời xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đảm bảo chất lượng và thời hạn quy định.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm cụ thể trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chính phủ.

Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ được nêu trong Kế hoạch. Vụ Pháp chế được giao bám sát Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) phải được ưu tiên, tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý III/2015.

Theo Kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ lập chuyên mục: “Lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên Trang thông tin Điện tử của Bộ và đăng tải thông tin về kế hoạch, Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các tài liệu liên quan trên chuyên mục này.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng tổ chức các hội nghị cán bộ, công chức để phổ biến nội dung, hình thức lấy ý kiến, thảo luận và lấy ý kiến trực tiếp tại hội nghị vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đồng thời thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên các báo, tạp chí của Ngành…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng giao: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc xây dựng, tổng hợp các tài liệu giới thiệu, phổ biến về nội dung góp ý sửa đổi Bộ luật Hình sự; Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức đăng tải tài liệu về nội dung góp ý, Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các tài liệu để tuyên truyền, phổ biến lên Trang thông tin Điện tử của Bộ và các báo, tạp chí của Ngành…

Cũng trong ngày 18/8/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng về việc lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gồm 9 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc thực hiện lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Chi tiết cụ thể, mời bạn đọc theo dõi tại file đính kèm!
 

Trần Đình Hà
 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_962-QD-BXD_18082015.pdfTải về
BXD_961-QD-BXD_18082015.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)