Ban Tổ chức Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam năm 2022 xúc tiến công tác chuẩn bị cho sự kiện(30/09/2022)

Chiều ngày 29/09/2022, tại cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp của Ban Tổ chức sự kiện Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam năm 2022 nhằm thống nhất cơ cấu, trình tự, nội dung của chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ, đồng thời thống nhất các phương án hoàn thiện công tác chuẩn bị, công tác truyền thông cho sự kiện này. Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :