Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu đô thị thương mại An Phú, TP Quy Nhơn

Thứ năm, 03/11/2016 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 03/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2465/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu đô thị thương mại An Phú, TP Quy Nhơn.

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP;

Căn cứ: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (các Quyết định số: 851/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2011 và 969/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Bình Định); Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và hồ sơ dự án,

- Bộ Xây dựng thống nhất nguyên tắc việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu đô thị thương mại An Phú; đề nghị UBND tỉnh Bình Định không áp dụng quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đối với các lô đất tiếp giáp tuyến đường quốc lộ 1D.

- Đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ sự phù hợp giữa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án và Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị; cập nhật dự án khi lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu có liên quan, đảm bảo khớp nối hạ tầng của dự án với khu vực xung quanh; bổ sung Thiết kế đô thị của dự án theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

2. Khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, bao gồm: các công trình dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

3. Đề nghị UBND tỉnh Bình Định căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét, quyết định theo thẩm quyền khu vực thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị thương mại An Phú; giám sát người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy định quản lý kiến trúc, xây dựng được duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2465/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)