Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, TP Đà Nẵng

Thứ bẩy, 23/07/2016 08:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1493/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, TP Đà Nẵng

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng); Thiết kế đô thị và Quy định quản lý kiến trúc, xây dựng tại dự án (Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng); bản vẽ Khu vực đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật có xác nhận của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng và hồ sơ dự án, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng trước khi xem xét việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các công việc: Bổ sung quy định về mẫu nhà ở phù hợp với thiết kế đô thị để áp dụng đối với từng khu vực của dự án, đảm bảo đủ cơ sở kiểm soát kiến trúc, cảnh quan chung của dự án khi người dân tự xây dựng nhà ở; Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối tượng sử dụng dự án là dân cư có thu nhập thấp và trung bình, do đó dự án cần được khuyến khích phát triển nhằm tăng quỹ nhà ở, cung cấp đa dạng các loại hình nhà ở phù hợp với nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng không cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất mặt tiền tuyến đường số 5 có mặt cắt ngang rộng 34,5m; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở đối với toàn bộ dự án, đặc biệt tại tuyến đường từ điểm T2 - T3 - T4 - T5 - T6 đến T7 tiếp giáp với tuyến kênh thoát nước và vệt cây xanh cách ly và tuyến đường từ điểm T2 đến R12 được xác định tại bản vẽ Khu vực đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật (có xác nhận của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng) và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt; rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo quốc phòng, an ninh.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1493/BXD-PTĐT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1493-BXD-PTDT_22072016.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)