Đơn giá dịch vụ xử lý rác sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu liên hợp xử lý Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Thứ tư, 12/12/2018 10:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 26/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giá dịch vụ xử lý rác sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu liên hợp xử lý Bình Hòa. 

Về phương pháp xác định giá dịch vụ xử lý rác sinh hoạt: Ngày 15/5/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đây là cơ sở các địa phương xác định giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo hồ sơ tính giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt gửi kèm theo văn bản số 972/UBND-KTTH thì chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức đang được xác định theo Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (như đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt) là chưa phù hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn việc định giá theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD.

Về giá dịch vụ xử lý rác thải: Căn cứ hồ sơ xác định đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu liên hợp xử lý Bình Hòa kèm theo văn bản số 972/UBND-KTTH, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức rà soát lại một số nội dung sau:

Về xác định thời gian sử dụng và trích khấu hao tài sản (gồm máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng,…): đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. Lưu ý, chi phí khấu hao của xe máy, thiết bị trực tiếp sản xuất đã được xác định trong giá ca máy, thiết bị nên đề nghị không tính khoản này trong chi phí sản xuất chung hoặc chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đối với chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp: đề nghị tính đúng, tính đủ theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD.

Rà soát các định mức hao phí xử lý nước thải (nước rỉ rác) phù hợp với quy trình công nghệ, điều kiện và biện pháp thực hiện thực tế; nghiên cứu để xây dựng và trình ban hành định mức xử lý nước thải (xử lý nước rỉ rác) và định mức hút bùn (nạo vét bùn) với đơn vị là m3, làm cơ sở xác định giá.

Xem xét để xác định giá riêng cho từng khâu xử lý (chôn lấp rác, xử lý nước thải - nước rỉ rác, hút bùn – nạo vét bùn), do khối lượng đơn vị xử lý của từng khâu xử lý là khác nhau, và khối lượng cũng khác nhau qua các năm.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 26/BXD-HTKT. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_26-BXD-HTKT_11122018.docxTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)