Dự án di chuyển mở rộng nhà tang lễ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tại số 39, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Thứ tư, 28/02/2018 14:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc di Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng. 

Sau khi nhận được Công văn số 94/UBND-XD của UBND thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến dự án di chuyển mở rộng nhà tang lễ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tại số 39, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Bộ Xây dựng nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. Về quy định khoảng cách ly an toàn: Chủ trương xây dựng Nhà tang lễ của UBND thành phố Hải Phòng để phục vụ nhu cầu của nhân dân Thành phố là cần thiết. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiến hành rà soát, sửa đổi một số nội dung của QCXDVN 01:2008/BXD quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng nhằm phù hợp với điều kiện áp dụng thực tế. Theo QCVN 07-10:2016, nhà tang lễ (nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới) có thể kết hợp với công trình bệnh viện, … song phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, môi trường theo quy định. Do đó, việc xem xét, lựa chọn vị trí nhà tang lễ trong phần mở rộng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Tuân thủ các quy định về khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường theo quy chuẩn quy định hiện hành.

Phải có ý kiến của cộng đồng dân cư trong khu vực lựa chọn địa điểm thực hiện dự án.

2. Về điều chỉnh Quy hoạch nghĩa trang: Để có cơ sở triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Nhà tang lễ mới nằm trong phần mở rộng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đáp ứng các yêu cầu theo quy định và tùy thuộc vào điều kiện của địa phương, đề nghị UBND thành phố Hải Phòng rà soát Quy hoạch nghĩa trang thành phố Hải Phòng (Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 07/11/2016) và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – cơ sở 1, phường Cát Dài, quận Lê Chân (Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 10/3/2017) làm cơ sở đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch nghĩa trang thành phố Hải Phòng. Lưu ý quy hoạch được điều chỉnh phải phù hợp với quy hoạch chung đô thị của thành phố, trong quá trình điều chỉnh quy hoạch cần thực hiện việc đánh giá môi trường chiến lược và những tác động môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 06/BXD-HTKT. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_06-BXD-HTKT_28022018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)