Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Thứ ba, 03/07/2018 09:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 251/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.” 

Về vấn đề này Bộ Xây dựng đã có công văn 1592/BXD-HTKT xin trả lời như sau:

Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ đã quy định cụ thể về việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và giá dịch vụ hỏa táng (Khoản 2 Điều 27). Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và giá dịch vụ hỏa táng và gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo. Dự kiến Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và giá dịch vụ hỏa táng sẽ được ban hành trong năm 2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1592/BXD-HTKT. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)