Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Thứ hai, 28/08/2017 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 415/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.Nội dung kiến nghị như sau: 

1. “Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành mẫu thiết kế điển hình các hạng mục công trình tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là công trình Quốc môn và Nhà kiểm soát liên hợp để làm cơ sở cho các địa phương áp dụng thực hiện khi lập dự án đầu tư xây dựng đối với từng cửa khẩu cụ thể” (Câu số 13).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1900/BXD-HTKT trả lời như sau:

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc nghiên cứu, ban hành mẫu Quốc môn tại các cửa khẩu được quy định tại:

- Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 26/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia đến năm 2020 giao Bộ Xây dựng “Nghiên cứu ban hành mẫu thiết kế điển hình các hạng mục công trình tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là công trình Quốc môn và Nhà kiểm soát liên hợp để làm cơ sở cho các địa phương áp dụng thực hiện khi lập dự án đầu tư xây dựng đối với từng cửa khẩu cụ thể”;

- Điểm b Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về cửa khẩu biên giới đất liền giao Bộ Xây dựng “Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với công trình Quốc môn và Nhà kiểm soát liên hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện thống nhất trên toàn quốc”.

Để thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Bộ Xây dựng đã giao Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIAP), nay là Viện Kiến trúc Quốc gia nghiên cứu mẫu Quốc môn tại các cửa khẩu và sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất.

2. “Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2016/NĐ-Cp ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, đặc biệt là nội dung về quản lý và phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và giá dịch vụ hỏa táng” (Câu số 21).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Theo Quyết định 1380/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2017, Bộ Xây dựng đang tổ chức soạn thảo, xây dựng Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và giá dịch vụ hỏa táng theo quy định tại Điều 27, Khoản 2 của Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Hiện nay, dự thảo Thông tư đang trong quá trình hoàn thiện dự kiến ban hành vào tháng 10/2017.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1900/BXD-HTKT. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)