Trình tự thực hiện

Thứ hai, 25/07/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Điều 6 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày21/7/2011 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năngquản lý của Bộ Xây dựng quy định  
1.Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu đến Bộ Xây dựng.

- Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, vào sổ và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu. Trong thời gian 03 ngày làm việc, Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (thời gian này không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính).

- Trong quá trình thẩm định, Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có Khu đô thị mới đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu; tổ chức thẩm định, ra quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ Xây dựng.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)