Bình Định: Năm 2025, phấn đấu đạt 100% hệ thống thư viện công cộng của tỉnh được hiện đại hóa

Thứ năm, 19/08/2021 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Chú trọng đến người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Cải thiện môi trường đọc nhằm góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, mục tiêu đến 2025 toàn tỉnh sẽ có hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến huyện phấn đấu xây dựng thư viện số hóa/thư viện điện tử, nhằm cung ứng cho xã hội dịch vụ thông tin điện tử miễn phí; đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 03 bản/người dân và đạt 0,5 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 02 cuốn sách/năm. Số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 2.500.000 lượt/năm. 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 50% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật; 80% thư viện của các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học có đủ vốn tài liệu chuyên sâu.

Về công tác hiện đại hóa thư viện: Phấn đấu đạt 100% hệ thống thư viện công cộng của tỉnh được hiện đại hóa (gồm thư viện tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Không tính tủ sách cơ sở). 50% hệ thống thư viện trường học phổ thông của tỉnh được hiện đại hóa. 100% các thư viện trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề của tỉnh được hiện đại hóa.

Riêng đối với hệ thống thư viện công cộng của tỉnh, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cung ứng dịch vụ thông tin điện tử miễn phí, với nguồn lực thông tin tri thức đã được số hóa 100%, thông qua việc truy cập từ xa bằng các thiết bị như máy vi tính, điện thoại thông minh… 100% thư viện thuộc các loại hình trên địa bàn tỉnh được hiện đại hóa, có nguồn dữ liệu tích hợp đa phương tiện phục vụ nhân dân./.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)