Trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Bắc Kạn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 07/01/2020 09:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét nghiên cứu có chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng là người có công với cách mạng đã làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà trước khi có Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở để đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách đối với đối tượng là người có công với cách mạng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3074/BXD-QLN ngày 31/12/2019 trả lời như sau:

Trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì một số chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở (gồm Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở) đã được ban hành và thực hiện từ đó đến nay. Theo đó, các chính sách này có nhiều hình thức hỗ trợ như: tặng Nhà tình nghĩa; hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sữa chữa nhà ở; hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi giao đất làm nhà ở; hoặc được mua nhà trả góp. Qua các chính sách này, cũng đã có rất nhiều hộ gia đình người có công với cách mạng được nhà nước hỗ trợ về nhà ở và đời sống đã từng bước được cải thiện.

Ngày 18/5/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, trong đó có nội dung: “Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng”. Thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, nhà ở của hộ gia đình người có công với cách mạng bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây như ý kiến của cử tri tỉnh Bắc Kạn nêu trên) phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ.

Như vậy, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở hiện nay cùng với nhiều chính sách khác của Chính phủ nhằm hỗ trợ người có công với cách mạng đã bảo đảm các điều kiện sống tối thiểu (về nhà ở), từng bước cải thiện cuộc sống cho người có công và đảm bảo công bằng, không bỏ sót người có công với cách mạng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3074/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)