Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của kiểm soát viên

Thứ năm, 29/01/2015 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 29/01/2015, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của kiểm soát viên. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện cùng toàn thể các kiểm soát viên các đơn vị thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của kiểm soát viên thuộc Bộ Xây dựng. Theo báo cáo, năm 2014 các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn và đã đạt được những kết quả tích cực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực, duy trì ổn định doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận. Một số đơn vị đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và cao hơn so với mức thực hiện năm 2013.

Kiểm soát viên các Tổng công ty thuộc Bộ ngoài nhiệm vụ chính được giao đã chủ động phối hợp với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc tiến hành rà soát nhiệm vụ kinh doanh, phân tích, đánh giá thực trạng của đơn vị để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời cũng tham gia vào nhiều công việc quan trọng như giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia công tác cổ phần hóa. Trong năm 2014, Bộ Xây dựng đã hoàn thành cổ phần hóa 04 Tổng công ty VIGLACERA, Hà Nội, VIWASEEN và Bạch Đằng, nên từ quý 3/2014 kiểm soát viên các Tổng công ty này đã chuyển sang nhiệm vụ khác, trong đó có một số kiểm soát viên đã được Bộ Xây dựng giới thiệu và trúng cử vào Ban kiểm soát của các Tổng công ty cổ phần, đồng thời, Bộ cũng đã tiến hành bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số kiểm soát viên tại các Tổng công ty như Sông Đà, HUD, Vicem, Coma, Fico. Hiện nay, số lượng kiểm soát viên tại 10 Doanh nghiệp nhà nước trược thuộc Bộ là 28 người, đảm bảo số lượng theo đúng quy định.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ có 11/16 Công ty mẹ Tổng công ty đã cổ phần hóa gồm: DIC, Sông Hồng, Bạch Đằng, VIGLACERA, HANCORP, VIWASEEN, LILAMA, LICOGI, COMA, CC1, FICO. Dự kiến hết năm 2015 chỉ còn kiểm soát viên của 5 Tổng công ty Sông Đà, HUD, VICEM, VNCC, IDICO thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và những thành tích đạt được của các kiểm soát viên trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Về cơ bản, năm 2014, các kiểm soát viên đã hoàn thành được phần lớn các nhiệm vụ được giao. Với tinh thần trách nhiệm cao, kiểm soát viên với các Tổng công ty đã góp phần làm giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn và tăng hiệu quả trong công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Thứ trưởng cũng hy vọng rằng trên cơ sở nhiệm vụ được giao, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg và quy chế kiểm soát viên đã được Bộ phê duyệt, các kiếm soát viên cần tích cực hơn nữa trong việc phối hợp, tham gia, đôn đốc và giám sát công tác cổ phần hóa các Tổng công ty, công ty con; giám sát các Tổng công ty tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu sau khi đã được phê duyệt, trọng tâm là việc thoái vốn tại các khoản đầu tư tài chính; xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, bất thường tại các đơn vị có vốn góp của tổng công ty, kịp thời báo cáo Bộ, đưa ra các kiến nghị để xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phối hợp với các Vụ chức năng thuộc Bộ thực hiện việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả, công khai tài chính các Tổng công ty.


Hoàng Đại Hải

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)