Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 905 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 305

Thứ ba, 26/07/2022 09:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 218/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 305 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5100300084

Địa chỉ: Số 310 đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 310 đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 905

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 905 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch Terazo; Thí nghiệm sơn; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 563/GCN-BXD ngày 23/8/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_218-GCN-BXD_25072022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 218/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)