Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 24/2020

Thứ tư, 30/12/2020 16:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Văn bản các cơ quan Trung ương
- Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
- Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
- Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Văn bản của địa phương

- UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng và phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Đề tài KHCN do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện

- Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiện

- Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

- Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do VIUP thực hiện

- Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

- Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện

- Các phương pháp đánh giá hiệu quả môi trường khi ứng dụng vật liệu cách nhiệt

- Kiểm soát chất lượng công trình kết cấu thép tại Trung Quốc

Thông tin

-  Hội thảo tham vấn “Kết quả xây dựng đường tiêu thụ năng lượng đặc trưng, định mức năng lượng, chứng nhận hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình thương mại”

- Hội nghị cấp cao Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN - Nhật Bản lần thứ 2

-Tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà ở và nhà công cộng

- Thẩm định Đề án công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng (tỉnh Bến Tre) đạt tiêu chí đô thị loại IV

- Góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2021 - 2030

- Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020) và định hướng mục tiêu, nhiệm vu, giải pháp thực hiện 5 năm (2021 - 2025)

- Xe bus điện tại các thành phố thông minh - xu hướng giao thông công cộng xanh

- Thực tiễn phân loại rác thải sinh hoạt tại nông thôn Trung Quốc

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

An pham so 24_2020.pdf

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)