Công nhận thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV(31/08/2012)

Ngày 30/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định800/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV.

Tìm theo ngày :