Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020(14/08/2023)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3652/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tìm theo ngày :