Chỉ định tổ chức chứng nhận cho Công ty cổ phần Giám định và Chứng nhận ICC(11/07/2022)

Ngày 11/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 605/QĐ-BXD về việc chỉ định tổ chức chứng nhận cho Công ty cổ phần Giám định và Chứng nhận ICC có địa chỉ trụ sở chính tại 15/32 Đường 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện việc chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD gồm:

Tìm theo ngày :