Bình Định: Phấn đấu xây mới, sửa chữa ít nhất 500 nhà Đại đoàn kết trong năm 2023(17/03/2023)

Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tìm theo ngày :