Quy hoạch đô thị và nông thôn phải có tầm nhìn, giá trị trăm năm(08/04/2024)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc họp nghe báo cáo về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, chiều 5/4.

Tìm theo ngày :