Con đường đô thị hoá của Trung Quốc(16/10/2007)

Từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa mới đến nay, con đường đô thị hoá của Trung Quốc đã trải qua những giai đoạn rõ rệt và khá quanh co. Trong những năm 1949 - 1957, đô thị hoá phát triển mạnh ở khu vực miền núi, vùng sâu nội địa; thời gian 1958 - 1978, giai đoạn có biến động lớn, đô thị hoá diễn ra quá mức trong "Đại nhảy vọt" và sau đó là hai lần đô thị hoá ngược đưa dân thành thị về nông thôn; từ năm 1979 đến nay, giai đoạn cải cách mở cửa, theo sau sự phát triển nhanh của kinh tế, nhờ cơ chế thay đổi, có nhiều động lực thúc đẩy, đô thị hoá phát triển nhanh chóng, ổn định và bền vững.

Tìm theo ngày :