Lệ phí thẩm định đầu tư của Hội Nông dân Việt Nam

Thứ sáu, 23/03/2012 14:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 432/BXD-HĐXD gửi Hội Nông dân Việt Nam hỏi về lệ phí thẩm định đầu tư.

Việc thẩm định, thẩm tra dự án, thẩm định, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Lệ phí thẩm định dự án đầu tư quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (trước đây là Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư).

Theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế 3 bước hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế 2 bước. Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế trước khi phê duyệt. Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 432/BXD-HĐXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 432 BXD-HDXD 22-3-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)