Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2013 của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 04/02/2013 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/01, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 119/QĐ-BXD về việc Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2013 của Bộ Xây dựng”.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng gồm 56 văn bản. Trong đó: 23 văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành (05 Luật (có 03 Luật sửa đổi), 06 Nghị định, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 07 đề án) và 33 văn bản ban hành theo thẩm quyền (30 Thông tư và 02 Thông tư liên tịch).

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do 11 đơn vị sau đây chủ trì soạn thảo:

- Vụ Quản lí hoạt động xây dựng: 08 văn bản;

- Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS: 09 văn bản;

- Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng: 03 văn bản;

- Cục Phát triển Đô thị : 07 văn bản;

- Thanh tra Bộ: 02 văn bản;

- Vụ Kinh tế Xây dựng: 06 văn bản;

- Cục Giám định Cục Giám định NN về chất lượng CTXD: 05 văn bản

- Vụ Vật liệu xây dựng: 03 văn bản;

- Viện Kinh tế Xây dựng: 06 văn bản;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật: 03 văn bản;

- Vụ Khoa học Công nghệ: 04 văn bản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 119/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)