Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật

Thứ hai, 14/05/2012 22:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/5/2012, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 428/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật cụ thể như sau:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (gồm 54 văn bản đã hết hiệu lực và 54 văn bản thay thế)

Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (gồm 02 văn bản đã hết hiệu lực và 02 văn bản thay thế).

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 428/QĐ-BXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)