Trình 20 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết

Thứ sáu, 08/02/2013 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ tư với 20 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 9 luật, nghị quyết: Luật xuất bản; Luật hợp tác xã; Luật dự trữ quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật Thủ đô và Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Cụ thể, trong tháng 2/2013, Bộ Tài chính phải trình Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Công Thương trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường (thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2006) và Nghị định thay thế Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực vào tháng 5/2013...

Trong tháng 6/2013, Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô và UBND thành phố Hà Nội trình Quyết định ban hành Quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Thanh tra Chính phủ trong tháng 2/2013 chủ trì soạn thảo, trình Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập (thay thế Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 và Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011) và Nghị định quy định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch.

Đề án tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại sẽ được Bộ Tư pháp trình vào tháng 2/2013...

Trước ngày 25 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 3/2013, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo hàng tháng về tình hình, kết quả soạn thảo các văn bản được phân công đến Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo : chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)