Xác định vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Thứ năm, 29/05/2014 09:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xác định vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư.

Về việc xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị định 11) đã quy định cụ thể các điều kiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị. Để triển khai các dự án có quy mô lớn trong đô thị, đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai căn cứ quy định của Nghị định 11 để chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt khu vực phát triển đô thị, xác định cụ thể các dự án thành phần với quy mô, nhu cầu vốn đầu tư và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị phù hợp, đảm bảo việc kiểm soát sự phát triển đồng bộ của đô thị. Theo đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn đề xuất chấp thuận đầu tư dự án thành phần có quy mô phù hợp với điều kiện năng lực theo quy định.

Nghị định 11 được ban hành thay thế Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ, do vậy các quy định của Nghị định 02/2006/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn kèm theo không còn hiệu lực thi hành.

Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 Nghị định 11: “Quyết định chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án”.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 19/BXD-PTĐT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 19 BXD-PTDT 29-5-2014.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)