Rà soát, đánh giá, cập nhật Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ năm, 24/05/2018 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 13/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc rà soát, đánh giá, cập nhật Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 06/01/2015, xác định chất thải rắn công nghiệp nguy hại của các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An và thành phố Hồ Chí Minh được thu gom, vận chuyển trực tiếp đến 02 cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại vùng liên tỉnh là cơ sở xử lý Tây Bắc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và Khu công nghệ Môi trường xanh huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, 02 cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại vùng liên tỉnh nêu trên chưa được đầu tư xây dựng.

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 (Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh) đã triển khai được 05 năm, thực tế phát sinh chất thải rắn công nghiệp nguy hại của tỉnh Tây Ninh đang gia tăng (trên địa bàn tỉnh đã có 05 khu công nghiệp, khu chế xuất và 02 khu kinh tế cửa khẩu đi vào hoạt động). Theo Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh trên địa tỉnh được thu gom về khu xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại Tây Bắc – Củ Chi. Vì vậy, việc rà soát, đánh giá triển khai thực hiện Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh cũng như cập nhật điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng phát sinh chất thải rắn đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp nguy hại và nhu cầu đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn nhằm bảo đảm các quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường là cần thiết.

Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá cập nhật điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn cần tuân thủ theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các quy hoạch có liên quan.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 13/BXD-HTKT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_13-BXD-HTKT_23052018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)