Triển khai thực hiện Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 07/06/2017 10:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1274/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thoát nước của địa phương đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Xây dựng và ban hành quy định quản lý thoát nước của địa phương, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện.

4. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện giá dịch vụ thoát nước.

5. Xây dựng các cơ chế, chính sách và môi trường hấp dẫn các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển hệ thống thoát nước của địa phương.

6. Xây dựng cơ chế, chính sách tại địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia trong việc xây dựng, giám sát và bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị.

7. Phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành khác có liên quan thực hiện kế hoạch đề ra nhằm phát triển hệ thống thoát nước bền vững.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thoát nước tại địa phương; triển khai các phương án, giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng khi mưa lớn; chỉ đạo các đơn vị thoát nước duy tu, bảo dưỡng và nạo vét nâng cao hiệu quả của hệ thống thoát nước.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai, thực hiện và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 07/7/2017.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1274/BXD-HTKT. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1274-BXD-HTKT_06062017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)