Thông báo Kết luận số 5779/KL-BXD ngày 20/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Thứ sáu, 30/12/2022 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 200/TB-BXD về Kết luận số 5779/KL-BXD ngày 20/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_200-TB-BXD_30122022.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo 200/TB-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)