Hướng dẫn xử lý cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng

Thứ tư, 06/10/2021 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4146/BXD- TTr gửi Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng hướng dẫn xử lý cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

1. Về nội dung thứ nhất:

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành thì phải tổ chức cưỡng chế. Trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Khoản 63 Điều 1 Luật số 62/2020/QH13 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng theo phân cấp của Chính phủ, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch, thiết kế xây dựng và giấy phép xây dựng theo quy định của Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; được phân cấp, ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý khu công nghệ , khu chế xuất , khu công nghệ cao, khu kinh tế tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

Điểm a, d, đ khoản 4 Điều 56 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

“a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn”.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật”

đ) Giải quyết những vấn đề quan trọng, phức tạp, vướng mắc trong quá trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn”.

Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện cưỡng chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hải phòng để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Về nội dung thứ hai:

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này. Theo đó, trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4146-BXD-TTr_06102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4146/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)