Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Thứ tư, 01/09/2021 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3565/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Đối với nội dung thứ nhất: Theo quy định tại khoản 5 Điều 3, Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 53/2017/NĐ-CP) quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai trong đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất để xem xét cấp giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu xem xét các loại giấy tờ về đất đai hiện có, đối chiếu với quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP và khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để xem xét việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định. Nếu được cấp giấy phép xây dựng, Chủ đầu tư phải thực hiện theo giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, quá trình xử lý và thực tế thi công, các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thiết lập hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung thứ hai: Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1993/BXD-TTr ngày 31/5/2021 hướng dẫn áp dụng biện pháp ngăn chặn, đảm bảo xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3565-BXD-TTr_01092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3565/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)