Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BXD

Thứ ba, 31/08/2021 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3498/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn xử lý đối với các công trình áp dụng chuyển tiếp tại Điều 79 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Đối với nội dung thứ nhất: Công trình vi phạm được áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ 06 điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận căn cứ hồ sơ, tài liệu, đối chiếu với thực tế thi công và điều kiện nêu trên để xác định và xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với nội dung thứ hai: Do công trình đã kết thúc đầu năm 2019 (sau ngày Nghị định số 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực - ngày 15/01/2018) nên không thuộc trường hợp được áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng.

Người có thẩm quyền áp dụng quy định tại Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP để xử phạt theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3498-BXD-TTr_31082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3498/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)