Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 5

Thứ ba, 15/06/2021 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 5: Thuê dịch vụ CNTT sử dụng Hệ thống thông tin tích hợp thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia trong nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Toàn văn xem tệp đính kèm:

TBMT_15062021.pdf

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)