Công nhận Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam là cơ sở đào tạo đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Thứ bẩy, 25/04/2015 15:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 470/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam là cơ sở đào tạo đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và phải tổ chức đào tạo theo đúng danh sách giảng viên, địa điểm đào tạo, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng, theo đúng các quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 470/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)