Thành lập Tổ công tác theo dõi tình hình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của các cơ sở đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Thứ tư, 23/01/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định  121/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác theo dõi tình hình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của các cơ sở đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Vụ Pháp chế làm đầu mối, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Chu Văn Chung - Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Trọng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà; Tổ phó

3. Ông Trần Thanh Hà - Phó Chánh Văn phòng - thành viên

4. Ông Uông Đình Chất - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - thành viên

5. Bà Đỗ Thị Hồng Mai - chuyên viên Vụ Pháp chế - thành viên 

Tổ công tác có nhiệm vụ: Thụ lý, kiểm tra hồ sơ của các cơ sở đào tạo, báo cáo Thứ trưởng phụ trách và đưa lên Website của Bộ Xây dựng; trường hợp cơ sở đào tạo có yêu cầu được công nhận bằng văn bản thì trình Thứ trưởng phụ trách ký văn bản công nhận. 

Theo dõi tình hình tổ chức và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản của các cơ sở đào tạo.

Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng địa phương tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

 Đề xuất biện pháp xử lý đối với các cơ sở đào tạo có vi phạm các quy định của Chương trình khung đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản ban hành kèm theo Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hoặc vi phạm các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong thực tế, đề xuất các giải pháp xử lý hoặc điều chỉnh các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết.

Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với Bộ trưởng về tình hình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Trung tâm Tin học

Nguồn: Quyết định 121/QĐ-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)