Thông tư số 18/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013

Thứ hai, 01/12/2014 14:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/11/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

Thông tư số 18/2014/TT-BXD quy định Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 18/2014/TT-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)