Bình Định: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị cửa ngõ tiểu vùng phía Bắc huyện Phù Mỹ

Thứ tư, 23/11/2022 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện Phù Mỹ tổ chức lập quy hoạch và thực hiện các nội dung có liên quan, tổ chức thẩm định, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định của pháp luật, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Cụ thể, tổng quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 450,59 ha. Mục tiêu, tính chất quy hoạch thị trấn được xác định là đô thị trung tâm, đô thị cửa ngõ tiểu vùng phía Bắc của huyện Phù Mỹ theo định hướng quy hoạch vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035; ưu tiên đầu tư phát triển, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển cho khu vực phía Bắc huyện góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Quy mô dân số quy hoạch thị trấn Bình Dương đến năm 2035 khoảng 10.000 người.

Trong đó, phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng về KT-XH, dân số, lao động, sử dụng đất đai; kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Đánh giá, rà soát các chỉ tiêu phát triển đô thị loại V; định hướng phát triển không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật theo các giai đoạn; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược; đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện; lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý…

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)