Trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Quảng Nam tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 06/01/2020 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019,  nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét nâng mức cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (hiện nay, mức cho vay ưu đãi tối đa là 25 triệu đồng/hộ là quá thấp); xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (mức hỗ trợ hiện nay: xây dựng mới 40.000.000 đồng/nhà, sửa chữa 20.000.000 đồng/nhà là quá thấp”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 52/BXD-QLN ngày 06/01/2020 trả lời như sau:

1. Về thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của Quyết định này có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay chứ không nhận được sự hỗ trợ cho không từ ngân sách Trung ương. Bên cạnh mức cho vay ưu đãi mỗi hộ gia đình được vay ưu đãi 25 triệu thì còn có sự tham gia đóng góp của gia đình, dòng họ và cộng đồng để các hộ gia đình có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành xây dựng khoảng 40 triệu đồng. Mức vay ưu đãi 25 triệu/hộ cơ bản phù hợp với đa số đối tượng tại các vùng miền trên cả nước. Riêng với trường hợp hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, hộ già cả, neo đơn... gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thể phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương và các tổ chức đoàn thể khác tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu hoặc kinh phí xây dựng để góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ. 

Về đề nghị nâng hạn mức cho vay lên 40 triệu đồng/hộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam để tổng hợp, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2.Về thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

Cơ sở để xác định mức hỗ trợ của các chính sách nói chung cũng như Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở nói riêng được căn cứ vào điều kiện khả năng ngân sách của đất nước trong từng giai đoạn. Theo tính toán tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng để xây mới (40 triệu đồng/hộ) hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở (20 triệu đồng/hộ) là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; mức kinh phí hỗ trợ này cao hơn mức kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ gia đình theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại khu vực nông thôn (theo quy định của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 thì mỗi hộ gia đình được vay 25 triệu đồng với lãi suất 3%/năm trong 15 năm và có 05 năm ân hạn).

Theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì ngoài việc được hỗ trợ với mức kinh phí từ ngân sách nhà nước nêu trên thì còn được huy động từ nhiều nguồn khác để thực hiện như: hỗ trợ từ ngân sách địa phương, cộng đồng, dòng họ, hộ gia đình tham gia đóng góp (bằng nhân công, tiền, vật liệu...) và tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đồng thời, Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương để các hộ gia đình áp dụng cho phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ.

Trong điều kiện kinh tế của đất nước hiện nay, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội thì sau khi hoàn thành hỗ trợ, nhà ở của các hộ gia đình người có công đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn "3 cứng", chất lượng và diện tích theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 52/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)