Báo cáo số liệu đầu tư nhà ở xã hội

Thứ tư, 10/05/2023 17:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 1791/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số liệu đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, với quan điểm phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của  đất nước.

Triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1608/BXD-QLN ngày 24/4/2023 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc để triển khai Đề án nêu trên. Để chuẩn hóa số liệu, phục vụ Hội nghị, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương báo cáo số liệu về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (theo Phụ lục đính kèm) gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 18/5/2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết liên hệ Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản: Bà Nguyễn Thanh Hà - Chuyên viên Phòng Quản lý và phát triển nhà ở xã hội, SĐT: 0989.562.255 hoặc Ông Hoàng Mạnh Linh - Chuyên viên Phòng Quản lý nhà ở và công sở, SĐT: 0362.206.797).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1791-BXD-QLN_10052023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1791/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)