Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

Thứ sáu, 02/11/2007 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Tóm tắt sơ yếu lý lịch:- Họ và tên: Nguyễn Tường Văn.- Ngày sinh: 18/7/1971 - Quê quán: Thành phố Hải Phòng.- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)