Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 79 thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Giao thông 7

Thứ năm, 06/10/2022 11:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/10/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 294/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Giao thông 7 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 296 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0300450056

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 296 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 79

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 79 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất; Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý của gạch xây; Thử nghiệm gạch bê; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý  bê tông xi măng; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm hiện trường;  Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_294-GCN-BXD_05102022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 294/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)