Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần xây dựng”

Thứ ba, 11/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn bản này thay thay thế cho Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)