Tổng luận mới: Đổi mới tư duy và công nghệ tạo sự phát triển đột phá cho ngành Xây dựng

Chủ nhật, 29/09/2019 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Số tổng luận: Số 3 năm 2019. Số trang: 61. Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng. Ngôn ngữ: Việt Nam.

Tóm tắt nội dung:

Thế giới đang thay đổi nhanh chưa từng thấy. Chỉ cần xem xét một trong những xu hướng toàn cầu có ảnh hưởng lớn đến ngành Xây dựng: dân số đô thị thế giới tăng thêm 200.000 người mỗi ngày, ai cũng cần nhà ở phù hợp điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng xã hội, giao thông, tiện nghi sinh hoạt. Để giải quyết các thách thức đó, ngành Xây dựng cần phải chuyển đổi. Sự chuyển đổi của ngành Xây dựng sẽ tạo ra chuyển biến ở các lĩnh vực khác: về mặt xã hội, thông qua giảm chi phí xây dựng; về môi trường, thông qua cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, xây dựng các công trình hiệu quả hơn về sinh thái; về kinh tế, thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Trong khi hầu hết các ngành công nghiệp khác đã chuyển đổi mạnh mẽ trong các thập kỷ gần đây, và đạt được lợi ích to lớn nhờ đổi mới các sản phẩm và quy trình, thì ngành Xây dựng vẫn do dự trong việc nắm bắt các công nghệ mới nhất, khiến cho năng suất lao động bị suy giảm. Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan: tính chất phân tán; sự phối hợp thiếu hiệu quả giữa nhà thầu và nhà cung cấp; khó khăn trong tuyển dụng lao động tay nghề cao; chuyển giao tri thức từ dự án này sang dự án khác thiếu hiệu quả…

Với sự xuất hiện của công nghệ số, các công nghệ và kỹ thuật xây dựng mới, ngành Xây dựng có tiềm năng lớn về cải thiện năng suất và hiệu quả. Những công nghệ mới như tương tác thực (AR), thiết bị bay không người lái, máy quét và in 3D, mô hình thông tin công trình (BIM), thiết bị xây dựng tự động/bán tự động và các vật liệu xây dựng tiên tiến… đã được ứng dụng hiệu quả trong ngành Xây dựng. Tranh thủ được những đổi mới đó, doanh nghiệp xây dựng có thể tăng năng suất lao động, hợp lý hóa quy trình sản xuất kinh doanh và quản lý dự án, nâng cao chất lượng và an toàn. Để phát huy đầy đủ tiềm năng này, toàn ngành xây dựng cần tập trung các nỗ lực và có sự phối hợp trên nhiều khía cạnh, từ công nghệ, quy trình hoạt động cho đến các chiến lược về quản lý và nhân sự.

Trên đây là khái quát nội dung của báo cáo "Tương lai của ngành Xây dựng - Đột phá về tư duy và công nghệ" do Diễn đàn Kinh tế thế giới phối hợp với Tập đoàn tư vấn Boston thực hiện năm 2016, mà Trung tâm Thông tin đã biên dịch, biên tập thành cuốn Tổng luận chuyên đề "Đổi mới tư duy và công nghệ tạo sự phát triển đột phá cho ngành Xây dựng". Hy vọng cuốn Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nghiên cứu và doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam.

Nội dung tổng luận gồm V chương:

Chương I: Ngành Xây dựng đến thời điểm cần chuyển đổi

Chương II. Các doanh nghiệp là mũi nhọn của chuyển đổi

Chương III. Ngành Xây dựng cần thúc đẩy chuyển đổi

Chương IV. Chính phủ cần khuyến khích và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của ngành Xây dựng

Chương V. Con đường phía trước

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)