Tổng luận mới: Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên Bang Nga về mô hình thông tin công trình (BIM)

Chủ nhật, 27/12/2020 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Số tổng luận: Số 4 năm 2020. Số trang: 90. Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng. Ngôn ngữ: Việt Nam.

Tóm tắt nội dung:

Số hóa ngành Xây dựng là một Đề án cấp liên bang thuộc Chương trình phát triển “Kinh tế số” của Liên bang Nga. Theo Đề án, từ năm 2022, tất cả các dự án xây dựng của khu vực công sẽ triển khai áp dụng công nghệ mô hình thông tin công trình (BIM).

Năm 2018, Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Liên bang Nga (Bộ Xây dựng) đã phê duyệt lộ trình triển khai áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) của ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng LB Nga kỳ vọng, việc áp dụng BIM, chỉ riêng trong quá trình thiết kế và thi công, sẽ giúp tiết kiệm 20% chi phí xây dựng, rút ngắn 30% thời gian thi công. Ngoài ra, việc áp dụng BIM sẽ giúp giảm bớt các rào cản hành chính.  Cuối năm 2017, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật (quy phạm) đầu tiên về Mô hình thông tin công trình (gồm 04 tiêu chuẩn) do Bộ Xây dựng LB Nga ban hành đã được đăng ký với Cơ quan Liên bang về Quy chuẩn kỹ thuật và Đo lường (Rosstandart). Bộ tiêu chuẩn này bao gồm các quy tắc về áp dụng công nghệ mô hình kỹ thuật số trong các Phòng Kỹ thuật - sản xuất, yêu cầu đối với mô hình thông tin và việc cập nhật mô hình thông tin, các quy tắc chuyển giao mô hình thông tin sau khi hoàn thành xây dựng. Việc áp dụng mô hình

thông tin công trình sẽ hỗ trợ cho việc đưa ra các giải pháp hiệu quả ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời công trình, từ khi lập luận chứng đầu tư đến giai đoạn vận hành và phá dỡ công trình.

Bộ tiêu chuẩn nói trên do Viện Nghiên cứu Trung ương về các kết cấu công trình V. Kucherenko và Viện nghiên cứu Quốc gia thuộc Đại học Xây dựng Moskva biên soạn; Bộ Xây dựng LB Nga phê chuẩn và ban hành, chính thức có hiệu lực áp dụng từ tháng 3/2018.

Trung tâm Thông tin xin giới thiệu toàn văn Bộ tiêu chuẩn nói trên của LB Nga trong cuốn Tổng luận chuyên đề “Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên bang Nga về mô hình thông tin công trình (BIM) ” với hy vọng cung cấp nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các chủ đầu tư, doanh nghiệp thiết kế, thi công xây dựng của Việt Nam.

Nội dung tổng luận gồm IV phần:

I.Tiêu chuẩn SP 301.1325800.2017 - Mô hình thông tin công trình. Quy tắc tổ chức công việc của Phòng kỹ thuật và sản xuất

II. Tiêu chuẩn SP 331.1325800.2017 - Mô hình thông tin công trình. Hướng dẫn lập mô hình và các yêu cầu về trao đổi dữ liệu giữa mô hình thông tin công trình và mô hình của các phần mềm ứng dụng.

III.Tiêu chuẩn SP 333.1325800.2017 - Mô hình thông tin công trình. Quy tắc lập mô hình thông tin công trình ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời công trình

IV. Tiêu chuẩn SP 328.1325800.2017 - Mô hình thông tin công trình. Thành phần của mô hình thông tin công trình. Các quy tắc và yêu cầu

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)