Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 13/2022

Thứ sáu, 15/07/2022 14:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

- Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

- Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

- Quyết định về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Văn bản của địa phương

- Hà Nam: Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

- Quảng Ninh: Ban hành Quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp”

- Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế của trường Đại học Xây dựng Miền Trung

- Nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

- Thế giới nước

- Giải pháp thông minh trong an toàn cháy ở các thành phố thông minh

- Vai trò của kiến trúc cảnh quan trong việc hình thành các không gian công cộng trong đô thị

- Các giải pháp cho ngôi nhà bền vững

Thông tin

- Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm việc với Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

- Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

- Các hoạt động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của hệ thống xây dựng nhà ở và đô thị - nông thôn quốc gia

- Tích hợp di sản lịch sử vào cấu trúc đô thị hiện đại

- Đối phó với ngập lụt - giải pháp để thích ứng của các thành phố Nga

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm

Ấn phẩm số 13-2022

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)