Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 7/2022

Thứ sáu, 15/04/2022 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045.

- Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040.

- Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha.

- Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Văn bản của địa phương

- Yên Bái: quy định về phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh.

- Hà Nội: quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố.

- Hà Nam: ban hành “Quy định phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Cần Thơ: ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu đề tài do Viện Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu xây dựng nhiệt đới thực hiện.

- Nghiệm thu đề tài cấp Bộ do trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện.

- Nghiệm thu đề tài do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện.

- Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam.

- Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế tường barrette trong thi công hố đào sâu cho công trình xây dựng tại khu vực đô thị”.

- Trung Quốc: tăng cường thiết kế đô thị trên cơ sở lấy con người làm trung tâm.

- Đổi mới trong môi trường bảo thủ : Emsher Park.

- Liên bang Nga: phát triển môi trường đô thị thích ứng với đại dịch Covid-19.

Thông tin

- Bộ Xây dựng thẩm định các Đề án đề nghị nâng loại đô thị của tỉnh An Giang.

- Hội nghị kiểm điểm công tác Quý I, triển khai chương trình công tác Quý II/2022 của Bộ Xây dựng.

- Thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (tỉnh Quảng Nam) đạt tiêu chí đô thị loại IV.

- Sự phát triển thị trường nhà cho thuê dài hạn tại Trung Quốc.

- Quản lý cảnh quan đô thị bền vững - Kinh nghiệm quản lý không gian xanh đô thị của một số quốc gia.

- Vai trò của Luật xây dựng đối với ngành xây dựng Trung Quốc.

- Sáng tạo - nguồn gốc sức sống của mỗi thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm

Ấn phẩm số 7-2022

 

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)