Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới(29/10/2019)

Ngày 29/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 165/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về công tác lập và kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

12345...7
Tìm theo ngày :