215.000 người cùng hàng chục cơ quan sẽ được di dời khỏi khu nội đô lịch sử(22/03/2021)

Với việc chuẩn bị công bố Quy hoạch phân khu nội đô (nội đô lịch sử), TP. Hà Nội sẽ đối mặt với nhiều vấn đề cần các giải pháp để triển khai quy hoạch, trong đó có vấn đề giãn dân khỏi khu vực nội đô lịch sử.

Tìm theo ngày :