Trình 20 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết(08/02/2013)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ tư với 20 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết.

Tìm theo ngày :