Thiết kế cơ sở dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình(16/12/2011)

Ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-HTKT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình về thiết kế cơ sở dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình như sau:

Tìm theo ngày :