Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BXD(31/08/2021)

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3498/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn xử lý đối với các công trình áp dụng chuyển tiếp tại Điều 79 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Tìm theo ngày :