Mẫu Tờ trình đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu(25/07/2011)

Điều 6 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/7/2011 về việc công bố bộ thủtục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng quy định :

  • Điều 6 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 21/7/2011 về việc công bố bộ thủtục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng quy định
  • Điều 6 Quyết định số 734/QĐ-BXD ngày21/7/2011 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năngquản lý của Bộ Xây dựng quy định  
1
Tìm theo ngày :