Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)(01/04/2015)

Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 336/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với các nội dung sau:

Tìm theo ngày :